• Email: info@nilkanthacampus.edu.np
 • Old Website
 • Invert Color
 • A-
 • A
 • A+
Logo
Nepal Flag

Latest News

Digital Interactive Smart Board र Laptop खरिदका लागि शीलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हान्को सूचना ! (दाेस्राे पटक)        Digital Interactive Smart Board र Laptop खरिदका लागि शीलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हान्को सूचना !        BICTE तेस्रो सेमेष्टरमा भर्ना सम्वन्धी सूचना        M.Ed. प्रथम सेमेष्टरमा भर्ना हुने म्याद थप सम्वन्धी सूचना        MBS प्रथम सेमेष्टरमा भर्ना हुने म्याद थप सम्वन्धी सूचना        दीक्षान्त समारोहको मिति परिवर्तन सम्वन्धी सूचना        उद्यमशीलता सहायता कार्यक्रम (ESP) का लागि फारम खुलेको सूचना        ENG 416 काे मौखिक परीक्षा (VIVA) हुने सम्वन्धी सूचना        स्नातकोत्तर तह (M.Ed.) प्रथम सेमेष्टरमा भर्ना सम्वन्धी सूचना        परीक्षा सम्बन्धी सम्बन्धी सूचना !                 
 • 1
 • 2

 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Important Notice