• Email: info@nilkanthacampus.edu.np
  • Old Website
  • Invert Color
  • A-
  • A
  • A+
Logo
Nepal Flag

Latest News

         
Date Title Visited
January 31, 2023 Digital Interactive Smart Board र Laptop खरिदका लागि शीलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हान्को सूचना ! (दाेस्राे पटक) View
January 31, 2023 Digital Interactive Smart Board र Laptop खरिदका लागि शीलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हान्को सूचना ! View
January 31, 2023 BICTE तेस्रो सेमेष्टरमा भर्ना सम्वन्धी सूचना View
January 31, 2023 M.Ed. प्रथम सेमेष्टरमा भर्ना हुने म्याद थप सम्वन्धी सूचना View
January 31, 2023 MBS प्रथम सेमेष्टरमा भर्ना हुने म्याद थप सम्वन्धी सूचना View
January 31, 2023 दीक्षान्त समारोहको मिति परिवर्तन सम्वन्धी सूचना View
January 31, 2023 उद्यमशीलता सहायता कार्यक्रम (ESP) का लागि फारम खुलेको सूचना View
January 31, 2023 ENG 416 काे मौखिक परीक्षा (VIVA) हुने सम्वन्धी सूचना View
January 31, 2023 स्नातकोत्तर तह (M.Ed.) प्रथम सेमेष्टरमा भर्ना सम्वन्धी सूचना View
January 31, 2023 परीक्षा सम्बन्धी सम्बन्धी सूचना ! View
January 31, 2023 स्नातक तह दोश्रो वर्षको नियमित तर्फको परीक्षा फाराम भर्ने सूचना View
January 31, 2023 MBS CMAT को पुनः प्रवेश परीक्षा सम्वन्धी सूचना View
January 31, 2023 MBS प्रथम सेमेष्टरमा भर्ना सम्वन्धी सूचना View
January 31, 2023 M.Ed. कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षा (Entrance Exam) सम्वन्धी सूचना । View
January 31, 2023 क्याम्पस पोशाक तथा प्रवेश सम्बन्धी सूचना !! View
January 31, 2023 MBS चौथो सेमेष्टरको परीक्षा फारम सम्वन्धी सूचना View
January 31, 2023 स्नातक तह पहिलो वर्षमा विद्यार्थी भर्नाको म्याद थप सम्वन्धी सूचना View
January 31, 2023 MBS दोश्रो सेमेष्टरमा भर्ना सम्वन्धी सूचना View
January 31, 2023 स्नातक तह तेस्रो वर्षमा भर्ना सम्वन्धी सूचना View
January 31, 2023 स्नातकोत्तर तहमा M.Ed. कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षा सम्वन्धी सूचना View
January 31, 2023 MBS कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षा (Entrance Exam) सम्वन्धी सूचना । View