स्नातकोत्तर तहमा M.Ed. कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षा सम्वन्धी सूचना

    MBS कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षा (Entrance Exam) सम्वन्धी सूचना

    एम एड चौथो सेमेष्टरमा विद्यार्थी भर्ना सम्वन्धी सूचना

    स्नातक तह पहिलो वर्षमा विद्यार्थी भर्ना सम्वन्धी सूचना

    एम एड दोश्रो सेमेष्टरमा विद्यार्थी भर्ना सम्वन्धी सूचना

    BICTE चौथो सेमेष्टरमा भर्ना सम्वन्धी सूचना

    स्नातक तह दोस्रो वर्षमा विद्यार्थी भर्ना सम्वन्धी सूचना

    BICTE दोश्रो सेमेष्टरको परीक्षा फाराम सम्वन्धी सूचना

    स्नातक तह दोस्रो वर्ष Eng Ed 423 को प्रयोगात्मक मौखिक परीक्षा (VIVA) सम्वन्धी सूचना

    स्नातक तह चौथो वर्षको प्रथम त्रैमासिक परीक्षा सम्वन्धी सूचना

    एक्जिट कार्डको लागि आवेदन दिने सूचना

    टिकटक (TIKTOK) भिडियो प्रतियोगीता सम्वन्धी सूचना

    स्नातक तह तेस्रो वर्षको Math 432 काे प्रयोगात्मक परीक्षा सम्वन्धी सूचना

    स्नातक तह तेस्रो वर्षको कक्षा संचालन सम्वन्धी सूचना

    क्यालेण्डर छपाइका लागि कोटेशन आव्हान सम्वन्धी सूचना

    M. Ed. चौथो सेमेष्टरको मौका/पुरक परीक्षा फाराम सम्वन्धी सूचना

    स्नातक तह प्रथम वर्ष (भर्ना समुह 2079) को परीक्षा फारम सम्वन्धी सूचना

    स्नातक तह दोस्रो वर्षको दोस्रो प्रि बोर्ड परीक्षाको नतिजा प्रकाशित

    BICTE तेस्रो सेमेष्टरको परीक्षा फाराम सम्वन्धी सूचना

    स्नातक तह चौथो वर्षमा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना !

    MBS चौथो सेमेस्टरमा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धि सूचना !

    BICTE दोस्रो सेमेस्टरको भर्ना सम्बन्धी सूचना !!

    लेखापरीक्षक नियुक्ति सम्बन्धी सूचना

    स्नातक तह दोस्रो वर्षको दोस्रो प्रि बोर्ड परीक्षा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना !!

    नवउद्यमशाला कार्यक्रमको लागि आवेदन आब्हान सम्वन्धी सूचना

    शिक्षण सहायक पदको लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना !!!

    शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना !!!

    शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना !!

    क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना

    एम दोस्रो सेमेष्टरको परीक्षा फाराम सम्बन्धी सूचना !!

    प्रयोगात्मक मैखिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना !

    बागमति प्रदेश सरकारको छात्रवृत्ति सम्बन्धी फाराम भर्ने सूचना

    दशै विदा सम्बन्धी सूचना !!!

    परीक्षा फाराम सम्बन्धी सूचना !!

    Invitation for Bids

    तिज विदा सम्बन्धी सूचना !!

    क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना !!

    एम् एड दोस्रो वर्षमा भर्ना हुने समय थप सम्बन्धी सूचना !!

    कोटेशन माग सम्बन्धी सूचना ।

    BICTE First Semester को आन्तरिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना !!

    स्नातक तह तेस्रो वर्षको कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना

    प्रयोगात्मक मौखिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना ।

    स्नातक तह दोस्रो वर्ष र BICTE प्रथम सेमेस्टरको आन्तरिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन

    BICTE प्रथम सेमेस्टरको परीक्षा फाराम सम्बन्धी सूचना !

    एम्. वि.एस्. दोस्रो समेस्टरको कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना

    स्नातक तह तेस्रो बर्षको Eng 434 काे मौखिक परीक्षा (VIVA) सम्बन्धी सूचना !

    स्नातक तह दाेस्रो वर्षको प्रथम आन्तरिक परीक्षाको समय तालिका

    विद्यार्थीहरुको रक्त समुह परीक्षण सम्वन्धी सूचना !

    उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना !

    MBS तेस्राे सेमेष्टरकाे प्रिबाेर्ड परीक्षा सम्वन्धी सूचना

    तीन वर्षे स्नातक तह अन्तरगत दोस्रो वर्षको परीक्षा फारम भर्ने सम्वन्धी जरुरी सूचना !

    प्रयोगात्मक मौखिक (VIVA) परीक्षा सम्बन्धी सूचना !

    निबन्ध लेखन प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना

    क्याम्पस बिदा सम्बन्धी सूचना !