दशै विदा सम्बन्धी सूचना !!!

    परीक्षा फाराम सम्बन्धी सूचना !!

    Invitation for Bids

    तिज विदा सम्बन्धी सूचना !!

    क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना !!

    एम् एड दोस्रो वर्षमा भर्ना हुने समय थप सम्बन्धी सूचना !!

    कोटेशन माग सम्बन्धी सूचना ।

    BICTE First Semester को आन्तरिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना !!

    स्नातक तह तेस्रो वर्षको कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना

    प्रयोगात्मक मौखिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना ।

    स्नातक तह दोस्रो वर्ष र BICTE प्रथम सेमेस्टरको आन्तरिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन

    BICTE प्रथम सेमेस्टरको परीक्षा फाराम सम्बन्धी सूचना !

    एम्. वि.एस्. दोस्रो समेस्टरको कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना

    स्नातक तह तेस्रो बर्षको Eng 434 काे मौखिक परीक्षा (VIVA) सम्बन्धी सूचना !

    स्नातक तह दाेस्रो वर्षको प्रथम आन्तरिक परीक्षाको समय तालिका

    विद्यार्थीहरुको रक्त समुह परीक्षण सम्वन्धी सूचना !

    उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना !

    MBS तेस्राे सेमेष्टरकाे प्रिबाेर्ड परीक्षा सम्वन्धी सूचना

    तीन वर्षे स्नातक तह अन्तरगत दोस्रो वर्षको परीक्षा फारम भर्ने सम्वन्धी जरुरी सूचना !

    प्रयोगात्मक मौखिक (VIVA) परीक्षा सम्बन्धी सूचना !

    निबन्ध लेखन प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना

    क्याम्पस बिदा सम्बन्धी सूचना !